אל ציבור הסטודנטים בשלוחת אוניברסיטת דרבי,

בהמשך להודעתי הקודמת בדבר מתן היתר ל"מרכז ללימודים אקדמיים" לפתוח רישום לקראת מחזור פברואר 2008 ובעקבות שאלות שהופנו על ידי סטודנטים לומדים להנהלת השלוחה באשר למעמדם העתידי של הסטודנטים הלומדים בשלוחת אוניברסיטת דרבי כיום ברצוני להבהיר כדלקמן:
1. הנהלת השלוחה ואוניברסיטת דרבי באנגליה מתחייבות לאפשר לכל סטודנט רשום ולומד אשר יעמוד בדרישות האקדמיות של אוניברסיטת דרבי להגיע עד לקו הסיום ולהיות זכאי לקבל תואר של אוניברסיטת דרבי.
2. עפ"י תיקון לחוק המל"ג 2005 ואישורי המל"ג אשר ניתנו במהלך השנים מובטח כי כל סטודנט אשר נרשם ללימודים בשלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל ואשר החל לימודיו עד למחזור אוקטובר 2007 כולל, יהיה זכאי לכל ההטבות הנלוות לתואר אקדמי בישראל לרבות: דרוג שכר קידום מקצועי, התמודדות במכרזים וכיו"ב, כמופיע בתיקון לחוק במסגרת חוק ההסדרים הכספיים סעיפים 58 ו 59 משנת 2005.
3. הלימודים בשלוחת דרבי בישראל ימשיכו להתקיים עפ"י התחייבויות השלוחה ובמתכונת שסוכמה מלכתחילה עם כל סטודנט במועד הרשמתו. עם סיום הלימודים וקבלת התואר מאוניברסיטת דרבי באנגליה, אנו נעניק לסטודנטים את הטיפול הנדרש לקבלת שקילות לתואר ממשרד החינוך והתרבות כנהוג גם כיום בשלוחה.
4. הסגל האקדמי והמנהלי של השלוחה הונחו על ידי באופן אישי להעניק את מלוא תשומת הלב וכמיטב המסורת הנהוגה על ידם למחזורי הלימוד הקיימים בשלוחה ולעשות כל מאמץ נדרש על מנת להביא את מירב הסטודנטים למימוש המטרה. הסגל המנהלי והאקדמי של המוסד החדש יעמוד למתן עזרה וסיוע לבוגרי ומוסמכי דרבי ככל שיידרש גם לאחר סיום פעילות השלוחה בישראל.
לסיכום, ברצוני לשוב ולהבהיר לכולכם, בחירתכם אותנו כמוסד להשכלה גבוהה היתה ותישאר נכונה גם לעתיד לבוא. התואר שאתם מקבלים עם סיום לימודיכם הינו תואר בריטי המקנה מקום של כבוד למחזיקו בכל מקום אליו יפנה גם בארץ וגם בחו"ל. התואר מאפשר לכם קידום מקצועי והמשך לימודים בכל מוסד להשכלה גבוהה במדינות ה – EU וכן תינתן עדיפות בקבלה ללימודי תואר שני במוסד החדש, לבוגרי תואר ראשון בשלוחה. התואר הניתן ע"י אוניברסיטת דרבי נחשב לאיכותי בישראל ועל כך יכולים להעיד כ – 20,000 בוגרים ומוסמכים אשר קדמו לכם ואשר מהווים את כוח הדחף שבזכותו הגענו להישגים נפלאים ב – 11 השנים האחרונות ויחד אתכם ימשיך ללוות אותנו גם שנים לאחר סיום פעילותה של השלוחה כמוסד זר בישראל.

"המרכז ללימודים אקדמיים" שיפתח שעריו בפברואר 2008, ימשיך להיות ביתכם האקדמי גם לאחר שהשלוחה תסיים פעילותה בשנת 2011 וימשיך לשמור על קשרים אקדמיים עם אוניברסיטת דרבי באנגליה בשיתופי פעולה ככל שיתאפשר לנו.
אוניברסיטת דרבי באנגליה החוגגת 150 שנים להווסדה, תמשיך את מסורת ההתפתחות גם בעתיד ותמשיך להיות ביתכם האקדמי הנוסף לשנים רבות וארוכות גם בעתיד.
אנחנו גאים בכם, בעשייתכם הלימודית ובעשייתו של הסגל האקדמי שהצעיד אותנו לאפשרות להפוך למוסד להשכלה גבוהה עצמאי ועל כך אנו מודים לו, לכם ולבוגרינו. אנו בטוחים שנביא אתכם להצלחה רבה בסיום התואר ולהישגים אקדמיים בהמשך דרככם ככל שתבחרו.

בברכת הצלחה בלימודים,

אבי ביתן


יו"ר דירקטוריון